Industriesymbolen op verpakkingen

 • Geschikt voor recycling:

  Dit symbool geeft aan dat de verpakking geschikt is voor recycling.

 • Elektrisch en elektronisch afval (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE):

  De aanwezigheid van dit symbool geeft aan dat het product niet bij het huishoudelijke afval mag worden gedaan en dat het afzonderlijk moet worden ingezameld voor een juiste recycling en verwerking.

 • Federal Communications Commission (FCC):

  Dit is een Amerikaanse commissie. Dit symbool geeft aan dat het product geen interferentie veroorzaakt met andere apparaten in huis of op kantoor.

 • Beperkingen op gevaarlijke substanties (China):

  Dit symbool geeft aan dat het product geen van de substanties bevat die vallen onder de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances), inclusief de Chinese maximum concentratiewaarden (MCV) van deze substanties. Aangezien bij de overgrote meerderheid van elektronische apparaten een of meer vrijstellingen van de RoHS-richtlijn van de EU worden gehanteerd, en sommige van deze substanties aanwezig zijn in een mate die de MCV van de Chinese RoHS overschrijdt, is dit symbool maar op heel weinig producten te vinden.

 • De groene stip / Der Grüne Punkt:

  Dit symbool geeft aan dat de fabrikant van het product een bijdrage levert aan de kosten van inzameling en recycling. Fabrikanten betalen licentiekosten die variëren op grond van het gebruikte type verpakkingsmateriaal. Dit moedigt fabrikanten aan de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken zodat minder licentiekosten hoeven worden betaald.

 • CE-merk:

  Elektrische en bepaalde andere producten mogen alleen in Europa worden verkocht als ze zijn voorzien van een CE-merk. De aanwezigheid van het CE-merk geeft aan dat het product voldoet aan alle relevante richtlijnen die gelden voor het CE-merk.

 • Forest Stewardship Commission:

  Dit symbool geeft aan dat deze productgroep afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

 • PET/PETE:

  Deze symbolen geven aan welk type plastic is toegepast, ten behoeve van de recycling. Het cijfer in het midden geeft het type plastic aan.
  1 = polyetheentereftalaat (PET). Dit is de meest toegepaste plasticsoort in verpakkingsmaterialen.
  5 = polypropeen
  6 = polystyreen

Verpakkingssymbolen van Verbatim

 • Meer groen, minder plastic:

  Dit logo geeft het volgende aan:
  - Vermindering van de hoeveelheid plastic met maximaal 93,9%*
  - Algehele gewicht van verpakkingen verminderd met maximaal 54,7%
  - Bijna dubbele vrachtefficiëntie
  - Materiaal is maximaal 274% beter voor de gezondheid
  - (vermindering van carcinogeenmateriaal per gram)
  - Veiliger voor klanten: geen scherpe randen!

 • ECO:

  Dit symbool geeft aan dat klanten erop kunnen vertrouwen dat ze hun geld op een milieuverantwoorde manier uitgeven bij Verbatim. Klanten hebben zo de mogelijkheid om geavanceerde producten te gebruiken zonder dat dit zeer slecht is voor het milieu.