Wanneer ze op de correcte wijze worden gebruikt, bieden Verbatim batterijen een veilige energiebron voor allerlei soorten apparatuur. Houd bij het gebruik van batterijen altijd rekening met het volgende:

 

 

 

1. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer de positieve en de negatieve pool van een batterij met elkaar verbonden worden. Dit kan leiden tot lekkage.
2. Houd batterijen te allen tijde buiten bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een kind onverhoopt een batterij inslikt.
3. Niet-oplaadbare batterijen mogen nooit worden opgeladen. Hierbij kan namelijk gas en/of hitte ontstaan, met gevaar voor explosies en brand.
4. Werp batterijen nooit in het vuur.
5. Sluit de beide polen van een batterij nooit op elkaar aan.
6. Batterijen mogen nooit worden vervormd, geplet of doorboord.
7. Probeer batterijen nooit te openen.
8. Gooi batterijen nooit weg met het gewone huishoudelijk afval.